SANALBORSAM YARIŞMA KURALLARI

KAPSAM

1. Bu uygulama tamamen sanaldır

2. Sanal Borsa Yarışması belirlenen tarihler arasında yapılacaktır.

3. Sanal Borsa Yarışması kapsamında her yarışmacıya 100.000 TL’lik sanal portföy atanacaktır.

4. Yarışmacının portföyünü değerlendirebileceği yatırım araçları Bist 100* hisse senetleri olacaktır.

5. Sanalborsam Yarışması başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm katılımcılara açıktır.

6. Sanal Borsa Yarışması üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bir etkinlik olup, ödül kazanmak için öğrenci olma şartı aranacaktır. Bu koşulu taşımayan katılımcılar yarışma sonunda dereceye girseler bile hak iddia edemezler.

7. Bir katılımcı tek bir form doldurabilir. Aynı yarışmacının yarışmaya birden fazla başvuru yaptığı saptanırsa yarışmacı yarışmadan ihraç edilir.

8. Katılımcıların yarışma başlangıcında 18 yaşını doldurmuş olmaları ve yarışma formunu eksiksiz ve doğru olarak son başvuru tarihine kadar doldurmalıdır. Yarışmaya sonradan dahil olanlar genel dereceye giremez ve ödül talep edemez.

9. Yarışmaya sonradan dahil olan katılımcılar tamamında yarışmada bulundukları haftalarda haftalık derecelere girebilirler ve haftalık ödülleri kazanma hakları olur.

10. Ödül kazanan yarışmacılara ödüllerinin teslim edilebilmesi için kayıt formundaki iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmelidirler.

GENEL KURALLAR

1. Katılımcıların geçerli ve doğruluğunu taahhüt ettikleri kimlik bilgileri ile kayıt yaptırmış olmaları gerekir.

2. İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Yatırım Kulübü ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., servisin kullanımı sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir.

3. Olası teknik nedenlerden ötürü yarışmacının, işlem limitini aşarak emir vermesi, yarışma koşullarını ihlal etmesi, yarışma etiği dışında davrandığının tespiti durumda yarışmacının tüm işlemleri iptal edilir.

4. İTÜ Yatırım Kulübü gerekli gördüğü durumlarda “yarışma tarihlerinde ve kurallarında değişiklik yapma” ve “yarışmayı sonlandırma” hakkını saklı tutar.

5. Yarışma ya da yarışma sponsorları hakkında doğru olmayan, gerçek dışı beyanda bulunan ve yarışma sponsorlarına ya da yarışmaya teknik, idari, mali zarar vermeye çalışanlar, yarışmanın yasal hakları saklı kalmak kaydıyla yarışmadan ihraç edileceklerdir. Bu fiilleri gerçekleştiren kişiler herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklarını kabul ederler.

6. İTÜ Yatırım Kulübü herhangi bir yarışmacıyı açıklama gereği duymaksızın yarışmadan ihraç etme hakkına sahiptir.

7. Yarışmacılar arasnda portföy değerinin eşit olması durumunda; işlem sayısı fazla olan yarışmacı sıralamada öne geçecektir. İşlem sayılarının da eşit olması durumunda; yarışmacıların işlem hacimlerine bakılacak ve en yüksek işlem hacmine sahip yarışmacı sıralamada öncelik kazanacaktır.

8. Yarışma sonunda başlangıç bakiyesinin altında olan yarışmacılar sıralamaya alınmazlar.

9. Yarışmada kazanılan ödüllerle ilgili mevcut ve ileride konu olacak her türlü vergi

yükümlülüklerinden ödülün sahibi yarışmacı sorumludur.

10. Kazanılan ödül değiştirilemez, iade edilemez, devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

11. Yarışmada verilen fiyat bilgileri sadece yarışma için olup İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Yatırım Kulübü’ne bir sorumluluk getirmez.

12. Yarışmaya katılanlar, yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

13. Yarışma kurallarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümler geçerliliğini ve uygulanabilirliğini koruyacaktır.